Održavanje ICT sustava

NetSource.SLA Business Continuity skup usluga osiguranja nesmetanog rada informacijskog sustava

Tehnička i logistička podrška radu informacijskog sustava 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu s kontinuiranim praćenjem “krvne slike” sustava.

Ugovornim korisnicima vrši se kontinuirani nadzor rada svih vitalnih dijelova informacijskog sustava, koji podrazumijeva mrežne poslužitelje, radna mjesta – računala, komunikacijsku infrastrukturu i perifernu opremu. Sva komunikacija prema korisniku ostvaruje se primjenom najviših sigurnosnih protokola i mehanizama, bilo putem dediciranih linkova prema korisniku ili putem Interneta kao komunikacijskog medija.

Zahvaljujući dugogodišnjem poznavanju i primjeni naprednih tehnologija, čest je slučaj da je naš tim za tehničku podršku svjestan nastalih funkcionalnih problema i prije nego ih sam korisnik uoči. Sustav ranog upozorenja koji se temelji na automatiziranim dojavama putem e-maila i sms poruka osigurava brzu reakciju naše tvrtke, a sve u cilju osiguranja kontinuiteta poslovnih procesa unutar korisnikova informacijskog sustava.

Povrh toga, u dogovoru s korisnikom vrše se i eventualne modifikacije sustava u smislu proširivanja broja usluga koje sustav pruža, povezivanja s drugim sustavima, itd.

Kroz svakodnevni se i osobni kontakt vrši transparentna edukacija djelatnika tvrtke korisnika, kako bi se i na taj način mogli iskoristiti najveći mogući potencijali sustava uz najmanji mogući rizik po njegovu stabilnost i općenito sigurnost.

Ukratko, LogiNet NetSource.SLA Business Continuity pokriva slijedeće aktivnosti:

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije o NetSource.SLA uslugama možete dobiti izravnim telefonskim pozivom (051/580-800) ili osobnim kontaktom u našem uredu – Rijeka, Podmurvice 2