Disaster Recovery Services

NetSource.SLA usluge planiranja i implementacije informatičke infrastrukture korisnika

LogiNet DRS

…kad situacija izmakne kontroli

Disaster Recovery Services

U situacijama koje nadilaze korisnikov zaštitni mehanizam sigurnosnih kopija podataka, uvijek postoji rješenje koje naša tvrtka nudi u vidu usluga skupnog naziva NetSource.DRS.

NetSource.DRS rezultat je dugogodišnjih iskustava naše tvrtke na području održavanja informacijskih sustava i osiguranja kontinuiteta poslovanja.

Konkretni slučajevi u kojima se NetSource.DRS pokazao kao spasonosno rješenje uvjerili su nas kako niti jedan dodatni zaštitni mehanizam nikada nije suvišan.

Što je to LogiNet NetSource.DRS?

Service Level Agreement skup usluga je prvenstveno namijenjena onim tvrtkama čije poslovanje zahtijeva visoku razinu dostupnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

NetSource.DRS je skup usluga koje korisniku osiguravaju oporavak mrežnih sustava nakon kapitalnih kvarova uz minimaliziranje vremenskog perioda u kojem sustav nije dostupan, te sprječavaju gubitak infrastrukturnih podataka koji korporativnoj mreži osiguravaju njezin normalan rad i funkcije.

Primjer: Strukturalna greška na mrežnom Microsoft® Active Directory™ poslužitelju, njegovoj AD bazi i shemi vrlo brzo se širi na sve druge mrežne poslužitelje s istom funkcijom.

Rješenje: LogiNet NetSource.DRS usluga uključuje aktivno održavanje korisnikove AD baze i sheme na izdvojenoj lokaciji. U slučaju problema na korisnikovoj lokaciji, LogiNet je u mogućnosti ostvariti obnavljanje AD baza, te brzi oporavak sustava. Dakako, obnavljanje AD infastrukture osiguratva (uključuje) i obnovu svih pratećih mrežnih usluga koje se izravno vezuju za AD ili rade neovisno o njemu – Group Policy, DNS, DHCP, itd. Sve u cilju očuvanja integriteta.

Tehnologija

Tehnologija koja stoji iza LogiNet NetSource.DRS usluga provjerena je u više od deset godina postojanja naše tvrtke a temelji se na slijedećim elementima:
• IBM Systems mrežni poslužitelji – svi korisnički podaci pohranjuju se na poslužiteljima projektiranim za visoku dostupnost.

• IBM Tivoli backup softver – svi se korisnički podaci dodatno osiguravaju korištenjem Tivoli backup rješenja..

• VMware Infrastructure 3 – IBM mrežne poslužitelje pogoni VMware Infrastructure sustav temeljen na VMware ESX 3.5 hipervizorskom sustavu uz VMware Virtual Center koji se redovito ažuriraju u svakom pogledu..

• Redovita komunikacija s korisnikovim informacijskim sustavom radi ažuriranja stanja infrastrukture.

Realizacija

LogiNet NetSource.DRS usluga realizira se kao proširenje LogiNet NetSource.SLA korisničkih ugovora. Time postaju integralni dio usluga koje našim korisnicima jamče visoku dostupnost njihovih informacijskih sustava.

Kome je namijenjen LogiNet NetSource.DRS?Usluga je prvenstveno namijenjena onim tvrtkama koje su pokrivene LogiNet NetSource.SLA ugovorom, a pri tome žele i:

• Svoju IT infrastrukturu osigurati dodatnom, vrlo visokom razinom zaštite za slučajeve pada temeljnog sustava Active Directory-a i svih pratećih mrežnih servisa,

• Osigurati najbrži mogući oporavak temeljnog sustava i njegove infrastrukture.