Konsolidacija i virtualizacija

Lenovo Authorized Warranty Service Provider

LogiNet NetSource.IVS

Konsolidacija i virtualizacija za optimalnu otpornost i prilagodljivost.

Infrastructure Virtualization Services

Velika snaga i kapaciteti današnjih poslužiteljskih sustava te sustava za pohranu podataka koji su svojom cijenom dostupniji nego ikada dala je veliki zamah virtualizacijsk

im tehnologijama.

Kada govorimo o X86 tržištu (dakle, prvenstveno o AMD i Intel procesorskim tehnologijama) najveći virtualizacijski igrači uložili su veliku energiju u razv

oj rješenja koja svoju primjenu pronalaze izvan laboratorija, u tvrtkama svih veličina i kompleksnosti informacijskih sustava.

Prednosti virtualizacije i konsolidacije serverskih sustava

Bez obzira na složenost informacijskog sustava tvrtke, virtualizacija donosi cijeli niz prednosti. Vjerojatno najočigledniju prednost donosi postupak konsolidacije sustava te kontrolirani rast broja poslužitelja u informacijskom sustavu.

Konsolidacijom sustava postižu se značajne financijske prednosti u životu sustava.

Naime, porazna je činjenica kako današnji X86 sustavi u najvećem broju slučajeva imaju realni postotak iskorištenosti dostupnih resursa (prije svih, procesora, radne memorije i sustava pohrane podataka) na razini od 10-15%. Ova brojka dovoljno govori za sebe. Druga je činjenica kako uobičajena koncepcija serverskih sustava koristi prokušanu formulu – jedan server = jedna aplikacija. U praksi to znači: koliko različitih aplikacija tvrtka koristi – najmanje toliki broj servera posjeduje.

Konsolidacijom servera postiže se značajan pomak upravo u ovom segmentu sustava. Kvalitetna konsolidacija donosi povećanje iskorištenosti raspoloživih resursa od 50-85%. Prenešeno u stvarne sustave, virtualizacija realno smanjuje broj potrebnih servera u sustavu za minimalno 3 do 5 puta.

A da se mogu postići i značajno veće uštede u serverskim resursima dokazuju brojni primjeri velikih tvrtki s razinom integracije od 1:15 do čak 1:25 fizičkih u odnosu na virtualne servere! Dakle, očigledan je značajno smanjeni trošak kupovine same serverske infrastrukture.

Tome pridodajmo još neke manje uočljive prednosti koje virtualizirani sustav donosi:

 • Smanjena potrošnja električne energije,
 • Manji broj servera smanjuje potrebe za električnom energijom,
 • Klimatizacijski uređaji koji rade smanjenim kapacitetom jer je manji broj servera kao generatora topline,
 • Prateća periferija (monitori i slično), UPS uređaji,
 • Smanjena složenost i veličina mrežne infrastrukture zbog smanjenog broja potrebnih mrežnih priključaka putem kojih serveri ostvaruju vezu s ostatkom sustava,
 • Smanjeni troškovi održavanja hardvera zbog manjeg broja kritičnih komponenti podložnih kvarovima (diskovi, jedinice napajanje, itd),
 • Smanjeni troškovi administracije sustava zbog manjeg broja sistem administratora, ili obrnuto – povećanje produktivnosti sistem administratora koji u produkcijskim okolinama pokrivaju do 5 puta više aktivnih virtualnih servera u odnosu na fizičke.

Virtualizacijom sustava postiže se sloboda u izboru hardverske osnove sustava.

Kako su virtualni strojevi u svojoj arhitekturi potpuno neovisni o hardveru na kojem žive, te na njih nema utjecaja promjena ključnih hardverskih komponenti fizičkog stroja, korisniku se otvara mogućnost optimalnijeg iskorištavanja raspoloživog hardvera. U praksi, to znači da eventualno otkazivanje fizičkog servera koji pogoni virtualne strojeve znači da se isti ti virtualni strojevi jednostavno prenose na drugi fizički stroj i na njemu nastavljaju neometano raditi.

Naprednim mehanizmima visoke dostupnosti virtualizacija donosi veliki iskorak u stabilnosti informacijskog sustava.

Uobičajena rješenja visoke dostupnosti danas se temelje na kompleksnim i skupim tehnologijama serverskih grozdova (clustera). Napredne virtualizacijske tehnologije u potpunosti zaobilaze takav pristup te u svojem radu sposobne su ostvariti jednaku razinu dostupnosti korištenjem “običnog” hardvera i operacijskih sustava, čime značajno smanjuju troškove kupovine, implementacije i održavanja sustava.

Virtualizacija radnih stanica

Virtualizacijske tehnologije nisu usmjerene isključivo na serverski dio informatičke infrastrukture. Virtualizacija radnih stanica (PC-a) također je iznimno snažan element naprednih sustava, te donosi jednake tehnološke i financijske prednosti kao i ona serverska. Primjerice, virtualizacijom office računala, umjesto upotrebe niza PC radnih stanica koje su realno iznimno snažne a pri tome vrlo slabo iskorištene, osiguravaju se slijedeće prednosti:

Smanjeni troškovi kupovine i održavanja radnih stanica:

 • čak i najjeftinija PC računala te popularna Network PC računala sjajna su osnova za pokretanje virtualnih radnih stanica.
 • procesorski slaba PC računala, osim svoje cijene, troše i značajno manje količine električne energije u odnosu na jače predstavnike.
 • umjesto održavanja operacijskih sustava i aplikacija na pojedinačnim radnim mjestima, virtualizacija donosi centralizirani smještaj i održavanje.

Smanjeni troškovi održavanja infrastrukture:

 • uvođenje novih radnih mjesta u sustav svodi se na aktivaciju novih virtualnih stanica temeljem gotovih predložaka, i traje djelić vremena u odnosu na instalaciju i konfiguriranje fizičkih strojeva.
 • radna okolina korisnika dostupna je uvijek i s bilo kojeg fizičkog stroja, obzirom da je pohranjena i izvršava se uvijek na istom mjestu – unutar servera.
 • značajno bolja iskorištenost dostupnih serverskih resursa, baš kao i u slučaju virtualizacije samih servera

Kratak pogled u prošlost LogiNeta u svijetu virtualizacije

Tvrtka LogiNet virtualizaciji je pažnju posvetila u samim počecima pojavljivanja tehnologije na standardnim X86 platformama..

U kasnim 90.im godina prošlog stoljeća ostvarili smo prvi projekt koji je u jednom dijelu realizacije koristio prednosti poznatog proizvođača virtualizacijskog softvera – tvrtke Citrix Systems. Njihovo rješenje za virtualizaciju radne okoline Windows NT Workstation 3.5 klijenata u velikoj je mjeri značajno bila snizila troškove rada distribuiranog financijskog sektora jednog našeg korisnika. I iako LogiNet nije bio aktivno uključen u proces projektiranja sustava, već smo bili zaduženi za implementaciju klijentske strane, prepoznali smo potencijal koji se krio iza tehnologije.

LogiNet u današnjem virtualnom svijetu

Tvrtka danas posjeduje nekoliko djelatnika koji su službeno certificirani od strane globalnog lidera u domeni virtualizacije na X86 platformi – američke tvrtke VMware Inc, te posluje sa statusom VMware Professional Solution Providera (PSP).

VMware Technical Sales Professional (VTSP):

 • VMware Business Continuity,
 • VMware Enterprise Desktop,
 • Desktop Virtualization Technical Sales Accreditation 4.

VMware Sales Professional (VSP):

 • VMware Infrastructure Virtualization,
 • VMware Manageability and Security,
 • VMware Enterprise Desktop,
 • VMware Management and Automation.

Zahvaljujući praktičnim znanjima i iskustvu stečenom na konkretnim ostvarenim projektima, spremni smo korisnicima ponuditi slijedeća virtualizacijska rješenja:

1. Konsolidacija serverske platforme

Primjenom VMware proizvoda namijenjenih korisnicima svih veličina realiziramo projekte koji uključuju tri ključne grupe virtualizacijskih proizvoda:

 • VMware Infrastructure 3 i vSphere 4, namijenjen stvaranju najboljih preduvjeta za skalabilne i sustave visoke dostupnosti u podatkovnim centrima,
 • VMware ESXi, za pojednostavljenu virtualizaciju i izgradnju skalabilnih sustava uz primjenu najkompaktnijeg hipervizorskog rješenja, te
 • VMware Server, za korisnike koji žele robusno virtualizacijsko rješenje koje je istovremeno iznimno jednostavno za upotrebu.

2. Rješenja za osiguravanje kontinuiteta poslovanja i oporavak u slučaju pada primarnog sustava

Primjenom naprednih VMware proizvoda integriranih u VMware Infrastructure sustave, a koji uključuju:

 • VMware HA (High Availability) za sustave visoke dostupnosti kojima se zastoji sustava u slučajevima ispada pojedinačnih fizičkih servera iz rada smanjuju na najmanju mjeru,
 • VMware DRS i VMware VMotion za sustave najviše dostupnosti kojima se postiže kontinuitet poslovanja bez bilo kakvih zastoja ili gubitaka podataka,
 • VMware Site Recovery Manager za najnaprednije sustave koji uključuju udaljene i potpuno automatizirane recovery scenarije s više produkcijskih i rezervnih lokacija.

3. Virtualizacija radnih stanica

Kroz implementaciju VMware VDI platforme vršimo virtualizaciju radnih stanica, dok specifične potrebe mobilnih korisnika i kritičnih aplikacija rješavamo primjenom VMware ACE i VMware ThinApp sustava.

Dakako, virtualizaciju koristimo i u svojem svakodnevnom radu kroz niz funkcija, čime potencijalnim korisnicima možemo u praksi demonstirati niz prednosti VMware arhitekture. VMware rješenja LogiNet u poslovanju koristi na slijedeće načine:

VMware Infrastructure 3 i VMware vSphere 4 za:

 • virtualizirane servere internih aplikacija i procesa,
 • virtualne servere za testiranje scenarija, instaliranih aplikacija, sistemskih i programskih zakrpi i servisnih paketa, te novih sustava,
 • virtualne servere u sklopu NetSource.SLA i NetSource.DRS usluga koje pružamo korisnicima.
 • VMware vCenter za centraliziranu administraciju svih VMware resursa.

Kome je namijenjena virtualizacija i konsolidacija?

Bez obzira o kojoj veličini informacijskih sustava govorili – od mreža s jednim serverom i nekoliko radnih stanica, do velikih podatkovnih centara, infrastruktura dobija veliki kvalitativni “vjetar u leđa”. Čak i sama činjenica o značajnom povećanju iskorištenosti raspoloživih resursa dovoljan su razlog za ozbiljno razmatranje mogućnosti implementacije.

Zapravo, malo je situacija u kojima informacijski sustavi nemaju koristi od virtualizacije.

Ali, postoji i tamna strana virtualizacije. Stručnjaci to vrlo jasno ističu kada kažu “Bolje ne dirati sustav nego ga loše virtualizirati“.

Tvrtka LogiNet posjeduje bogata iskustva u ovom području, stoga preporučujemo da nas kontaktirate. S vama ćemo procijeniti sve potencijalne prednosti i mane moguće implementacije, te vrlo rado izvšriti i testnu instalaciju na kojoj ćete moći u zadanom vremenskom razdoblju moći uvidjeti što možete očekivati od ponuđenog rješenja.

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije o našim virtualizacijskim rješenjima i uslugama možete dobiti izravnim telefonskim pozivom (051/580-800) ili osobnim kontaktom u našem uredu – Rijeka,Podmurvice 2.